Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Στελεχών Εκπαίδευσης για την εθελοντική συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021 / Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής, με τίτλο: “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture”

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων

Για οποιαδήποτε απορία / βοήθεια / τεχνικό πρόβλημα, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το email teachers4europe@gmail.com